dział odwiedzono 16282 razy
 

SKRÓCONA  OFERTA  FIRMY

ELECTRONIC  POWER  SYSTEMS sp. z o.o. 

NA  ROK 2005

 

 1. RODZINA MODUŁOWYCH  PRZETWORNIC  STABILIZOWANYCH  AC /DC  (z przetwa-rzaniem na stronie pierwotnej) typu EPS - 600 .[x]

  1.1.
  EPS-600.[x]
       Moduły tej klasy są wykonane w wersji napięciowej [X] = 220 VDC, 110 VDC i 48 VDC. Są przystosowane do zabudowy w kasecie 6U/220mm. Szerokość modułu wynosi 14T. Moduł jest podłączany do okrosowania kasety poprzez złącze H15. Posiada zabezpieczenie termiczne (włączenie  wentylatora i obniżenie wartości ograniczenia prądowego). Maksymalna moc wyjściowa do 600W. Może współpracować z akumulatorami - wersja [x]C.
  Wszystkie zaprezentowane tu moduły mają :
  - miękki start od strony sieci, oraz przetwarzanie impulsowe na stronie
    pierwotnej,
  - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe od strony sieci
  - zabezpieczenie nadnapięciowe i nadprądowe od strony wyjściowej
  - sygnalizację poprawności pracy ( LED i dwie pary styków
    sygnalizacyjnych ),
  - charakterystykę  wyjściową typu  CV/LC   
  - możliwość  termicznej kompensacji napięcia wyjściowego ( przy
    współpracy z bateriami akumulatorowymi )
  - sterowanie ON-OFF sygnałem TTL (0-5 V)
  - zdolność do współpracy równoległej modułów tej samej klasy.
  - konstrukcyjnie układy te są wykonane jako moduły przeznaczone do
    kaset EURO-6U/220mm.

  1.2. EPS-600.[x]
       Moduły tej klasy są wykonane w wersji napięciowej [X] 12, 24 i 48 VDC. Są przystosowane do zabudowy w kasecie 6U/220mm. Szerokość modułu wynosi 14T. Moduł jest podłączany do okrosowania kasety poprzez złącze H15. Posiada zabezpieczenie termiczne (włączenie  wentylatora i obniżenie wartości ograniczenia prądowego). Maksymalna moc wyjściowa do 400W. Może współpracować z akumulatorami - wersja [x]C.
 2. RODZINA MODUŁOWYCH   PRZETWORNIC   STABILIZOWANYCH  AC/DC  (z przetwarzaniem na stronie wtórnej transformatora sieciowego), Są to układy:

  2.1. EPS –CH[X].10.
       Moduł wykonywany jest na zamówienie w wersjach napięciowych   [x] od [05] VDC do [30] VDC i wydajności prądowej do 10A.  Wymiary zewnętrzne i konstrukcja są zależne od poziomu napięcia (do uzgodnienia z zamawiającym). Zasada jego pracy oparta jest na przetwarzaniu na stronie wtórnej transformatora sieciowego. Moc wyjściowa od 50W (przy napięciu wyjściowym 5V) do 250W (przy napięciu wyjściowym 30V). Może współpracować z akumulatorami – wersja napięciowa [x]C. Opcjonalnie może być wyposażony w kontroler rezystancji baterii – wersja [x]CR, może mieć też kontroler upływności biegunów baterii – wersja [x]CU, lub może mieć zainstalowane oba te kontrolery – wersja [xx]CRU.

  2.2. EPS-S[X].Y
       Moduł wykonywany jest na zamówienie w wersjach napięciowych [x] od [05] VDC – [30] VDC. Wymiary zewnętrzne i konstrukcja są zależne od poziomu napięcia. Zasada jego pracy oparta jest na impulsowym przetwarzaniu energii elektrycznej na stronie wtórnej transformatora sieciowego. Moc wyjściowa zależna od poziomu napięcia i wielkości prądu Y. Wykonywane są wersje prądowe od 10A do 30A.Może współpracować z akumulatorami – wersja napięciowa [x].Y.C. Podobnie jak w przypadku poprzedniej grupy wyrobów i tu oprócz wykonania [x].Y.C. oferujemy wersje CR, CU, CRU.
 3. RODZINA MODUŁOWYCH PRZETWORNIC STABILIZOWANYCH TYPU  DC / DC (z przetwarzaniem po stronie napięcia wejściowego).
       W tej dziedzinie oferujemy moduły o parametrach techniczno - eksploatacyjnych analogicznych jak w części 1 niniejszego katalogu z tym, że na wejście modułów jest dołączone napięcie ze źródła prądu stałego. Przetwornice tej klasy oferujemy w dwóch wersjach:

  3.1.EPS – [1].600.[2]
  - gdzie [1] oznacza wersję napięcia wejściowego  ( U WE= 220 VDC ), 
    oraz ( U WE= 110 VDC ),
  - gdzie [2] oznacza wersję napięcia wyjściowego 220,110, 48 VDC
    Maksymalna moc wyjściowa modułu do 600 W.

  3.2.EPS – [1].400.[2].
  -gdzie [1] oznacza wersję napięcia wejściowego  48, 24,12 VDC
  -gdzie [2] oznacza wersję napięcia wyjściowego  48, 24,12 VDC
       Maksymalna moc wyjściowa od  100W do 300W (zależy od poziomu napięcia wejściowego i wyjściowego).
 4. RODZINA PRZETWORNIC  DC/AC oraz (AC+DC) / AC (z wyjściowym napięciem o kształcie prostokątnym) typu   EPS-P.[X].[Y]
       Przetwornice klasy EPS-P są urządzeniami, które przetwarzają wejściowe napięcie stałe [X] – 12VDC, 24VDC, 48 VDC, 110 VDC, 220 VDC, dając na wyjściu na-pięcie prostokątne (trapezowe) o częstotliwości 50Hz. Są one wykonywane w wersjach  mocy  (Y) do  200W (12VDC), 400 W (24VDC), 800 W  (48VDC), 2000 W (110VDC i 220VDC). Posiadają automatyczne zabezpieczenie wyjścia (nadprądowo -zwarciowe), są odporne na zwarcie na wyjściu, a także wyłączają się, gdy napięcie baterii obniży się poniżej minimalnie dopuszczalnego. Na zamówienie wykonujemy przetwornice na inne częstotliwości niż 50 Hz, oraz instalujemy stykowy układ przełączający wybierający automatycznie tryb pracy ( z  baterii  lub z sieci).
 5. RODZINA PRZETWORNIC AC/DC i (AC+DC) / AC  
  (z wyjściem
  okształcie sinusoidalnym) typu  EPS-S.[X].[Y]
       Przetwornice klasy EDPS.S są przetwornicami, które pracują z baterii o napięciu znamionowym [X] – 24VDC, 48VDC, 110VDC, 220VDC, dając na wyjściu napięcie sinusoidalne o częstotliwości 50Hz. Są wykonywane w wersjach mocy do 1000 W (przy napięciu baterii 24VDC), 2000 W  (48VDC), 2500 W (110VDC), 5000 W (220VDC).
       Posiadają automatyczne zabezpieczenie wyjścia (nadprądowo -zwarciowe, są odporne na zwarcie na wyjściu). Na zamówienie instalujemy stykowy układ przełączający wybierający automatycznie tryb pracy (awaryjny z baterii lub normalny z sieci). Przetwornice z 110VDC i 220VDC o mocy min 2kW w wykonaniu (AC+DC)/AC mają układ przełączający tryb pracy bezstykowy, a moment przełączania jest synchronizowany z siecią prądu zmiennego.
 6. RODZINA KONTROLERÓW  DO  SYSTEMÓW  ZASILANIA GWARANTOWANEGO  DC  Z  BATERIAMI  AKUMULATOROWYMI.
       Ta klasa modułów kontrolno – pomiarowych jest przeznaczona do ciągłego pomiaru głównych parametrów układu prostowniczego, sygnalizacji stanów awaryjnych i diagnostyki uszkodzeń w systemach zasilania prądem stałym, które zawierają akumulatory. Stan systemu określony mierzonymi przez te kontrolery parametrami jest sygnalizowany optycznie ( poprawna praca - zielone LED-y, a przy przekroczeniach dopuszczalnych wartości zmieniają kolor na czerwony ), oraz stykowo (każdemu parametrowi odpowiadają dwie pary styków, zwierających się przy przekroczeniu dopuszczalnej wartości ). Konstrukcyjnie moduły te przystosowane są do zabudowy w kasetach 6U/220mm. Mają szerokość 14T. Zakończone są złączami H15. 

  6.1.Kontroler węzła prądowego
  (prostownik, bateria, obciążenie)  typu  EPS- BK11.

       Kontroluje i sygnalizuje przekroczenia ( IO > IOMX, I B > I BMX,  I B<0). Sygnalizacja powyższych trzech parametrów tak optyczna ( 3 LED-y  G/R) jak i stykowa. Umożliwia pomiar cyfrowy dwóch wybranych parametrów (np. prąd i napięcie).

  6.2. Kontroler baterii (poziom napięcia i ciągłość przewodzenia gałęzi baterii typu  EPS - BK21.
       Kontroluje i sygnalizuje przekroczenia (UB > U H, UB < U M,  UB < U A, U B >  U L , oraz   R BAT >  R b  max ). Sygnalizacja powyższych parametrów optyczna  (  5xLED-y  G/R ) i stykowa).

  6.3. Kontroler  upływności  biegunów  baterii  typu  EPS - BK 31.
  Kontroluje jakość linii DC mierząc i sygnalizując  przekroczenia upływności biegunów  (+) i (-) do masy. Sygnalizuje obniżenie się   R U poniżej dopuszczalnej wartości optycznie (1xLED  G/R), oraz stykowo, wskazując równocześnie  biegun, który  uległ uszkodzeniu ( 2xLED-y  G/R). Istnieje możliwość ustalenia poziomu zadziałania kontrolera w zakresie od  1kΩ  do  100 kΩ .

  6.4. Kontroler EPS – BK231
  To układ łączący w sobie standardowe funkcje kontrolera BK21 i BK31.
 7. MINIKONTROLERY  DO  SYSTEMÓW ZASILANIA                                     GWARANTOWANEGO  DC  ZAWIERAJĄCYCH  AKUMULATORY.
       Ta klasa modułów zmontowana jest w obudowach przekaźnika R15, i za pomocą podstawek przekaźnikowych może być zainstalowana na listwie montażowej 35mm, lub przystosowana do montażu wprost w module prostownika. Wersja w obudowach przekaźnikowych umożliwia podłączenie  układu diagnostycznego do zacisków podstawek przekaźnikowych, oraz dokonać połączeń stałych tak z częścią mocy systemu zasilającego, jak i z telemechaniką zapewniającą przesyłanie sygnałów awaryjnych. Moduły posiadają osobny LED oznaczający poprawność mierzonych parametrów ( kolor zielony ), oraz świecące w przypadku awarii ( kolor czerwony).
  Z modułu wyprowadzony jest sygnał, który może być dołączony do różnych sygnałów awaryjnych tak, aby uruchomić sygnalizację awaryjną zgodnie z wymaganiami użytkownika systemu.

  7.1.Kontroler  poziomów napięcia baterii typu EPS-BK-20.
       Moduł kontroluje poziom napięcia baterii. Gdy brak przekroczeń ponad wartość maksymalnie i minimalnie dopuszczalną dla baterii to świeci LED zielony. Gdy jest jakieś przekroczenie to gaśnie dioda zielona, a świeci odpowiednia dla danego poziomu dioda czerwona. Sygnał wyjściowy kontrolera w stanie awaryjnym jest wykorzystywany do uruchomienia sygnalizacji awaryjnej, lub układu odłączającego baterie od prostownika, lub obciążenia.

  7.2.Kontroler  poziomu  rezystancji  baterii  typu  EPS-BK21.
       Moduł kontroluje przekroczenie przez rezystancję gałęzi baterii wartości RB>RBMX. Gdy stan systemu jest poprawny, to świeci dioda zielona. Gdy jest przekroczenie tego poziomu rezystancji, to dioda ta gaśnie, a zapala się czerwona. Równocześnie pojawia się sygnał, który w stanie awaryjnym jest wykorzystywany do uruchomienia sygnalizacji.
 8. ELEMENTY  PRZYŁĄCZY  OBWODÓW  PRĄDU ZMIENNEGO
       Na zamówienie dostarczamy szereg modułów wykonanych w obudowach przekaźników  R15, które za pośrednictwem gniazda  GZ14 U ( z adapterem ), można zainstalować na listwie 35 mm. Wykonanie niezbędnych połączeń drutowych między zaciskami gniazd  modułów, umożliwia szybkie zbudowanie inteligentnych przyłączy typu AC dla przemysłowych urządzeń prądu zmiennego. Modułowy charakter rozwiązań, zastosowanie gniazd przekaźnikowych, montaż na  listwach - to zalety, które umożliwiają szybką budowę przyłącza AC, oraz jego
    wysoką podatność serwisową.

  Celem tych przyłączy jest :
  - zapewnienie wzrostu niezawodności zasilania z sieci pierwotnej  AC
  - ograniczenie wpływu awarii w sieci AC na pracę systemu zasilania
    (bądź likwidacja przyczyn ich występowania)
  - ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się awarii powodujących
    skutki typu katastroficznego.
  Oferujemy moduły o mocy do  1500 W. Są to :

  8.1. Kontroler  napięcia  sieciowego  typu  EPS - ACK
  Moduł odcina dopływ napięcia sieciowego od odbiornika,  gdy

      U ACN (1+Δ1)  <  U A C        lub           U AC  <    U ACN (1 -Δ 2)

  oraz sygnalizuje jego stan optycznie(LED -G/R). W przypadku  pracy normalnej - kolor zielony, w przypadku pracy  awaryjnej -  kolor czerwony. Moduł posiada styki sygnalizujące stan pracy awaryjnej. Może  on być wykorzystany do sterowania stycznikiem (aby zapewnić większą moc przełączenia) .
       Może on być zastosowany  (w zestawie dwóch modułów  typu  ACK ) - otrzymujemy wówczas priorytetowo działający SZR  podłączony do 2 napięć  1-fazowych.

  8.2.Przekaźnik bezzakłóceniowy typu EPS  - PB
       Moduł umożliwia załączenie odbiornika gdy U(t)=0 i wyłączenie go gdy   Io(t) = 0. Pozwala to na bezzakłóceniowe realizowanie komendy  ON - OFF. Rozwiązanie umożliwia  bezstratną pracę łącznika przy załączeniu. Dodatkową cechą układu jest  to, że komenda  ON  nie zostanie zrealizowana, gdy na wyjściu  jest zwarcie niskoomowe. Sygnalizację optyczną łącznika zrealizowano na diodzie typu  LED (kolor zielony - załączony,  kolor czerwony - odłączony ).

  8.3.Kontroler  napięcia sieciowego typu EPS  - NN
       Moduł jest przeznaczony do rozszerzenia  możliwości klasycznych  zabezpieczeń  różnicowych  w  zastosowaniu  do  sieci 1-fazowych .Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia oprócz funkcji nadprądowego i przeciwporażeniowego zabezpieczenia osiągnąć  także  definitywne  odłączenia  odbiornika,  gdy  U AC   > U ACN (1+Δ ).

  8.4.Tłumik  przepięć typu EPS - TP
       Moduł jest przeznaczony do ochrony przeciwprzepięciowej odbiorników sieci 1 -fazowej, lub odbiorników niskiego  napięcia prądu stałego .W pełnej strukturze układ ogranicza przepięcia pomiędzy L, N, oraz PE. Posiada optyczną sygnalizację  (LED)  uszkodzenia  któregoś z elementów ochrony przeciwprzepięciowej.

  8.5.  Selektor fazowy dwóch  faz typu EDPS - SF
       Moduł jest przeznaczony do współpracy z dwoma fazami sieci zasilającej. Przekazuje na wyjście fazę uznaną przez użytkownika sieci jako priorytetową. Gdy priorytetowa faza zaniknie automatycznie włącza się faza rezerwowa i sygnalizacja awarii (LED i styki przekaźnika ). Powrót obecności fazy  priorytetowej powoduje automatycznie przełączenie odbiornika na  tę fazę.
 9. MODUŁY  GWARANTOWANEGO  ZASILANIA  DO  ŚWIETLÓWEK

  9.1.Moduł  układu  gwarantowanego  zasilania  typu  EPS-007
       Moduł umożliwia pracę w systemie awaryjnym i awaryjno-użytkowym w szerokim zakresie mocy świetlówek i czasów podtrzymania. Produkowany jest w postaci pakietu o wymiarach 35x32x131mm.
       Układ jest przeznaczony do zasilania świetlówek o mocy 4 – 36W. Zasilany  napięciem 220V AC.  Współpracuje z akumulatorami Ni-Cd 2,4V(1,2Ah lub 4,0Ah). Wyprowadzenia obwodów wejściowych iwyjściowych za pomocą łączówek ARK.

  9.2. Moduł  układu  gwarantowanego  zasilania  typu  EPS-030
       Układ umożliwia zasilanie świetlówek od 4W do 14W z niskiego prądu stałego lub zmiennego 24V gwarantując 100% strumień światła i podwyższoną żywotność świetlówki. Wymiary pakietu  35x32x100 mm. Napięcie zasilania modułu od 20V do 34V DC oraz od 18V do 26 V AC (na zamówienie wykonujemy wersję zasilaną z 12 V DC). Wyprowadzenia obwodów wejściowych i wyjściowych za pomocą łączówek ARK.

  9.3. Moduł  układu  gwarantowanego  zasilania  typu  EPS-015
       Układ zasila bezpośrednio świetlówkę o mocy od 4W do 58W. Napięcie zasilania modułu 220VAC. Współpracuje on z akumulatorami Ni-Cd 6V (1,2Ah lub 4,0 Ah). Posiada podnapięciowe zabezpieczenie blokujące pracę przetwornicy gdy napięcie baterii obniży się poniżej 0,7 UNbat. Wymiary przetwornicy 35x32x150 mm.

  9.4. Moduł  układu  gwarantowanego  zasilania  typu  EPS-051
       Układ podczas obecności napięcia sieciowego 220VAC  może zasilać świetlówki od 4W do 13W lub 18 W  wykazując 90%  sprawności. W trybie pracy awaryjnej lampa zasilana jest za pomocą  przetworniczki  zasilanej z baterii akumulatorów 2,4V i 3,6V (pojemność baterii od 1 Ah do 4 Ah ). Posiada protekcję baterii, ograniczony prąd ładowania, ograniczone napięcie rozładowania 0,8 UN. 

  9.5 UKŁAD  AUTOTESTU DO MODUŁÓW GWARANTOWANEGO ZASILANIA  TYPU  EPS-020
       Układ ten umożliwia automatyczną,  pełną i funkcjonalną kontrolę  zdolności modułów gwarantowanego zasilania do pracy w trybie awaryjnym. W cyklu 7-dniowym wymusza pracę w trybie awaryjnym przez czas około 10 sek. Umożliwia to sprawdzenie, czy oprawa jest w stanie , w przypadku zaniku zasilania sieciowego podtrzymać swoją pracę. Negatywny wynik testu jest sygnalizowany migającą  czerwoną diodą LED. Co 6 miesięcy przełącza on pracę lampy na zasilanie z baterii i umożliwia jej wyładowanie aż do dopuszczalnego minimalnego poziomu napięcia baterii.
 10. UKŁADY DO PODSWIETLANIA REKLAM PRZY POMOCY LED-ÓW

       To nowy obszar działalności naszej firmy. Współpracując z przedsiębiorstwami, które produkują wielkogabarytowe napisy i reklamy świetlne dostarczamy im całą część elektryczno-elektroniczną ich urządzeń. Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi będącymi źródłami światła są płytki z za­montowanymi na nich LED-ami w wykonanymi w technologii SMD. Takie rozwiązanie zapewnia użytkownikowi wysoki poziom niezawodności oświetlenia, bo LED-y posiadają znacznie wyższe parametry niezawodnościowe niż dotychczasowe rozwiązania oparte na świetlówkach. Zapewnia to znacznie niższe koszty eksploatacyjne (serwisowe) niż dotychczas stosowane rozwiązania. Nie bez znaczenia jest znacznie niższa energochłonność całej instalacji tego typu w stosunku do do­tychczasowych, klasycznych rozwiązań.

drukuj